Створення електронної музики

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє стосовно всієї інформації, яку fierymusic.net може отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сервісів, служб, форумів, продуктів або послуг fierymusic.net (далі Сервісів) та під час виконання fierymusic.net будь-яких угод та договорів з Користувачем.

Використання сервісів fierymusic.net означає повну згоду Користувача з цією Політикою та вказаними умовами обробки його персональної інформації. У разі незгоди з цими умовами, Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1. Персональна інформація Користувачів, яку обробляє fierymusic.net

В рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:

1.1  Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.2  Інформація, яка автоматично передається fierymusic.net в процесі його експлуатації за допомогою встановленої на пристрої Користувача програми, в тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів).

Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час роботи з порталом fierymusic.net.

fierymusic.net не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач, і не може оцінювати його дієздатність. Однак fierymusic.net виходить із того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

fierymusic.net збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання Сервісів або виконання угод та договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

Персональну інформацію Користувача fierymusic.net обробляє з такою метою:

2.1 Ідентифікація сторони в рамках роботи з fierymusic.net;

2.2  Надання Користувачеві індивідуальних послуг;

2.3  Зв’язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання fierymusic.net, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

2.4 Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

2.5  Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

Щодо персональної інформації Користувача, зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб.

fierymusic.net має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

3.1. Користувач погодився на такі дії;

3.2. Передача передбачена українським чи іншим законодавством, що застосовується, в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

Під час обробки персональних даних Користувачів fierymusic.net керується законом України «Про захист персональних даних».

4. Зміна та видалення персональної інформації. Обов’язкове зберігання даних

4.1 Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування персональних даних у відповідному розділі Сервісу.

4.2 Користувач також може видалити надану їм у межах певного облікового запису персональну інформацію.

4.3 Права, передбачені пп. 4.1. та 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок fierymusic.net зберегти змінену або видалену Користувачем інформацію на строк, встановлений законодавством, та передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.

5. Заходи для захисту персональної інформації Користувача

5.1 fierymusic.net вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зворотній зв’язок. Запитання та пропозиції

Всі пропозиції чи питання щодо цієї Політики Користувач має право надсилати через форму зворотного зв’язку fierymusic.net

    captcha

    Наверх

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: